பேச்சு:இலங்கைக்கு எதிரான மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகளுக்கு சீனா ஆதரவளிக்கும்

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிசெய்தி இலிருந்து

இது அவர்களின் மக்களுக்கு நடந்திருந்தால் தெரிந்திருக்கும்.. இரக்கம் கெட்டவர்களாக தான் மதிக்கப்படுவார்கள்