பேச்சு:கடலில் படகு மூழ்கி 90 பேர் மாயம்

மற்ற மொழிகளில் ஆதரிக்கப்படாத பக்க உள்ளடக்கம்.
விக்கிசெய்தி இலிருந்து

அனைவரும் மீட்ட்கப்பட்டார்களா?