உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பூமியை ஒத்த கெப்லர்-22பி புறக்கோள் கண்டுபிடிப்பு

விக்கிசெய்தி இலிருந்து

செவ்வாய், திசம்பர் 6, 2011

நமது சூரியனை ஒத்த விண்மீன் ஒன்றைச் சுற்றியுள்ள உயிரினம் "வாழக்கூடிய வலயம்" ஒன்றில் பூமியை ஒத்த புறக்கோள் ஒன்று இருப்பதை வானியலாளர்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.


கெப்லர் 22-பி தொகுதி, எமது சூரியக் குடும்பத்துடன் ஒப்பீடு

கெப்லர்-22பி என்ற இந்தப் புறக்கோள் ஏறத்தாழ 600 ஒளியாண்டுகள் தூரத்தில் அமைந்துள்ளது. பூமியை விட 2.4 மடங்கு பெரியது. இதன் மேற்பரப்பின் சராசரி வெப்பநிலை 22செ ஆகும். ஆனாலும், கெப்லர்-22பி கோளில் பாறைகளா அல்லது வளிமமா அல்லது திரவமா அதிகமாக உள்ளது என்பது போன்ற விபரங்கள் இன்னும் அறியப்படவில்லை.


கெப்லர் விண்கலம் மூலம் கடந்த பெப்ரவரி மாதத்தில் கெப்லர்-22பி உட்பட 54 புறக்கோள்கள் உயிரினம் வாழக்கூடியதாக இருக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது. அவற்றில் கெப்லர்-22பி மட்டுமே முதன் முதலாக வேறு தொலைநோக்கிகள் மூலமும் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட புறக்கோள் ஆகும்.


கெப்லர் தொலைநோக்கித் திட்டத்தின் முதலாவது அறிவியல் மாநாட்டில் இந்த முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டது.


மூலம்[தொகு]