உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

விக்கிசெய்தி:ஒலியுடன் செய்திகள்

விக்கிசெய்தி இலிருந்து

ஒலியுடன் விக்கிசெய்திகள் என்பது விக்கிசெய்திகளை ஒலிவடிவில் கொண்டு வரும் ஒரு விக்கிச்செய்தித் திட்டமாகும். அனைத்து ஒலிவடிவ விக்கிசெய்திகளும் கட்டற்ற உரிமத்தின் கீழ் வழங்கப்படுகின்றன. எமது உள்ளடக்கங்கள் எப்பொழுதும் கட்டற்ற முறையில் மீள்பகிர்வுக்கு படியெடுக்கவும் பயன்படுத்தவும் வழங்கப்படுவதனால், உலகளாவிய எண்மருவி பொதுக் கிடங்குக்கு நாம் பங்களிக்க விழைகிறோம். எமது ஒலிவடிவச் செய்திகளை பாரம்பரியமான ஊடகங்களும், இணைய ஊடகங்களும் தாராளமாகப் பயன்படுத்த ஊக்குவிக்கிறோம். இத்திட்டத்திற்கு பயனர்களாகிய நீங்களும் பங்களிக்கலாம். மேலதிக தகவலுக்கு ஒலி விக்கிசெய்தி உதவிப் பக்கத்தைப் பாருங்கள்.

ஒலிவடிவ விக்கிசெய்திகள்

அண்மைய ஒலிவடிவச் செய்திகள்தொகு
Audio Wikinews
Audio Wikinews
பழம்பெரும் பாடகர் டி. எம். சௌந்தரராஜன் காலமானார் விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Selvasivagurunathan m
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.
Audio Wikinews
Audio Wikinews
சட்டவிரோத டைனசோர் முட்டை விற்பனையைத் தடை செய்ய இந்தியா திட்டம் விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Sankmrt
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.
Audio Wikinews
Audio Wikinews
கள்ளநாணயத் தடுப்பு ஒப்பந்தச் சட்டமூலம் ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றத்தில் தோல்வி விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Inbamkumar86
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.
Audio Wikinews
Audio Wikinews
வரி ஒப்பந்தத்தைத் தக்க வைக்க மொரீசியசு இரண்டு தீவுகளை இந்தியாவுக்கு அளிக்க முன்வந்துள்ளது விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Inbamkumar86
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.
Audio Wikinews
Audio Wikinews
கிக்சு போசானை ஒத்த அடிப்படைத் துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக செர்ன் அறிவிப்பு விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Inbamkumar86
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.
Audio Wikinews
Audio Wikinews
130 ஆண்டுகளாகக் காணாமல் போயிருந்த பிஜி கடல்பறவைகள் திரும்பின விக்கிசெய்தியின் ஒலிவடிவப் பதிவு
பதிந்தவர்: Kanags
ஒலிக்கோப்பைக் கேட்க முடியவில்லையா? ஊடக உதவியைப் பார்க்க.