4வது ஐ. பி. எல். துடுப்பாட்டப் போட்டிகள் ஆரம்பம்

விக்கிசெய்தி இலிருந்து

வியாழன், ஏப்பிரல் 7, 2011

4வது ஐ.பி.எல். இருபது20 துடுப்பாட்டப் போட்டித் தொடர் நாளை 8ம் திகதி ஆரம்பமாகிறது. மே 28ம் திகதி வரை 50 நாட்கள் இந்த போட்டித் தொடர் இடம்பெறவிரௌக்கிறது. இதுவரை நடந்த போட்டியில் 8 அணிகள் பங்கேற்றன. தற்போது நடைபெற இருக்கும் ஐ.பி.எல். போட்டியில் கூடுதலாக கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா, புனே வாரியர்ஸ் ஆகிய அணிகள் பங்கேற்கின்றன.


ஐ.பி.எல். 20 ஓவர் துடுப்பாட்டப் போட்டி 2008ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் முதலாவதாக வந்தது. 2வது ஐ.பி.எல். போட்டியில் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ் அணியும், 3வது போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் முதலாவதாக வந்தன.


ஐ.பி.எல். போட்டியின் ஆரம்ப ஆட்டம் சென்னை சேப்பாக்கம் சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடக்கிறது. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.


ஐபிஎல் 4 அட்டவணை:

ஏப்ரல் 8, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - சென்னை

ஏப்ரல் 9, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 9, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - கொச்சி

ஏப்ரல் 10, மாலை 4 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 10, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) கிங்ஸ் (எதிர்) பஞ்சாப் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 11, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 12, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 12, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 13, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மொகாலி

ஏப்ரல் 13, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 14, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 15, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 15, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - மும்பை

ஏப்ரல் 16, மாலை 4 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - சென்னை

ஏப்ரல் 16, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 17, மாலை 4 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 17, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 18, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 19, மாலை 4 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 19, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 20, மாலை 4 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - மும்பை

ஏப்ரல் 20, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 21, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - மொகாலி

ஏப்ரல் 22, மாலை 4 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - கொல்கத்தா

ஏப்ரல் 22, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - மும்பை

ஏப்ரல் 23, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - டெல்லி

ஏப்ரல் 24, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - ஹைதராபாத்

ஏப்ரல் 24, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 25, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - சென்னை

ஏப்ரல் 26, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - டெல்லி

ஏப்ரல் 27, மாலை 4 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - நவி மும்பை

ஏப்ரல் 27, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 28, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - டெல்லி

ஏப்ரல் 29, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - ஜெய்பூர்

ஏப்ரல் 29, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - பெங்களூர்

ஏப்ரல் 30, மாலை 4 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - கொச்சி

ஏப்ரல் 30, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - கொல்கத்தா

மே 1, மாலை 4 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - ஜெய்பூர்

மே 1, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - சென்னை

மே 2, மாலை 4 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - மும்பை

மே 2, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - டெல்லி

மே 3, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 4, மாலை 4 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - சென்னை

மே 4, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - நவி மும்பை

மே 5, மாலை 4 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - கொச்சி

மே 5, இரவு 8 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 6, இரவு 8 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - பெங்களூர்

மே 7, மாலை 4 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - கொல்கத்தா

மே 7, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - மும்பை

மே 8, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - பெங்களூர்

மே 8, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - மொகாலி

மே 9, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - ஜெய்பூர்

மே 10, மாலை 4 மணி: டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - ஹைதராபாத்

மே 10, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - மொகாலி

மே 11, இரவு 8 மணி: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - ஜெய்பூர்

மே 12, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - சென்னை

மே 13, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் - இன்டோர்

மே 14, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - பெங்களூர்

மே 14, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - மும்பை

மே 15, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் - தரம்சாலா

மே 15, இரவு 8 மணி: கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் - இன்டோர்

மே 16, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - நவி மும்பை

மே 17, இரவு 8 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் - தரம்சாலா

மே 18, இரவு 8 மணி: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (எதிர்) கொச்சி டஸ்கர்ஸ் கேரளா - சென்னை

மே 19, இரவு 8 மணி: பூனே வாரியர்ஸ் (எதிர்) கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் - நவி மும்பை

மே 20, இரவு 8 மணி: மும்பை இந்தியன்ஸ் (எதிர்) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் -மும்பை

மே 21, மாலை 4 மணி: கிங்ஸ் XI பஞ்சாப் (எதிர்) டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் - தரம்சாலா

மே 21, இரவு 8 மணி: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் (எதிர்) பூனே வாரியர்ஸ் - டெல்லி

மே 22, மாலை 4 மணி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் (எதிர்) சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - பெங்களூர்

மே 22, இரவு 8 மணி: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எதிர்) மும்பை இந்தியன்ஸ் - கொல்கத்தா

குவாலிபையர் 1

மே 24, இரவு 8 மணி: முதல் தேர்வு அணி (எதிர்) இரண்டாவது தேர்வு அணி - மும்பை

எலிமினேட்டர்

மே 25, இரவு 8 மணி: 3வது இடம் பிடித்த அணி (எதிர்) 4வது இடம் பிடித்த அணி - மும்பை

குவாலிபையர் 2

மே 27, இரவு 8 மணி: எலிமினேட்டரில் வென்ற அணி (எதிர்) குவாலிபையர் ஒன்றில் தோற்ற அணி - சென்னை

இறுதிப் போட்டி

மே 28, இரவு 8 மணி: குவாலிபையர் ஒன்றில் வென்ற அணி (எதிர்) குவாலிபையர் 2ல் வென்ற அணி - சென்னை


மூலம்[தொகு]